nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Z manažmentu Pentair Thermal sa mení na nVent
- novú príležitosť pre Spark Innovation

Vaše dôveryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek sú teraz súčasťou manažmentu na riadenie tepla nVent.

Webová stránka novej spoločnosti je v súčasnosti v etape vývoja a bude uvedená v januári 2019. Dovtedy vám s radosťou poskytneme informácie na našej aktuálnej webovej stránke.

Ďalšie informácie o nVent :
Stiahnite si tlačové komuniké
Visit nVent.com
(zatiaľ iba v angličtine)

Kariéry

Spoločnosť nVent Thermal Management, súčasť nVent, má vedúcu pozíciu v sledovaní elektrického tepla, v oblasti podlahového vykurovania, elektrických požiarnych a iných špeciálnych inštalácií a v oblasti riašení snímania v kľúčových primyselných odvetviach vrátane energetického priemyslu, energie, vodného hospodárstva, baníctva, chemického a farmaceutického priemyslu, pri výrobe potravín a nápojov a v stavebníctve. Spoločnosť nVent Thermal Management má bohatú históriu, jej prítomnosť sa globálne rozširuje a zamestnáva viac ako 3 000 osôb vo viac ako 50 krajinách.

Sme oddaní našim zamestnancom, rastu nášho obchodu a dosahovaniu prevádzkovej dokonalosti, pričom sa snažíme o pozitívny dopad na globálne spoločenstvo. Ak ste aj vy oddaný svojej práci, skúste preskúmať svet príležitostí v spoločnosti nVent.

Sila mnohých

Spoločnosť nVent sa zameriava na rast a riadenie svojho podnikania založeného na silných základoch rozmanitosti a integrácie.

Veríme, najlepšie pracovné výsledky sa dokážu dosiahnuť v prostredí diverzity a integrácie, ktoré podporuje všetkých zamestnancov, aby využili celý svoj potenciál, cítili sa rešpektovaní, ohodnotení a ocenení za všetko, čo robia ako jednotlivci, aj ako kolektív.

Diverzita, vo svojej jednoduchej podobe neznamaná iba rozdiely vo veku, rozdiely pohlavia a rasy, ale aj spôsob myslenia, štýl, kultúru, náboženstvo, spoločenský pôvod a pod. Rozdiely v rámci pracovnej sily môžu posilniť kreativitu, inováciu, nové myšlienky a nekonvenčné myslenie.

Avšak samotný rozdiel nezaručuje nič. Zásadným rozdielom je, ako narábame s rozdielmi. Aby sme toho boli schopní, musíte vytvoriť kultúru integrovania, ktorá podporuje zamestnancov, aby sa zamysleli nad rozdielmi našich zákazníkov, ktorá posilňuje inováciu a kreatívne myslenie a podporuje snahu našich zamestnancov o dokonalosť vo všetkom, čo robíme. Veríme, že vďaka diverzite získame najlepších ľudí a že prostredníctvom integrovania dosiahneme u našich ľudí najlepšie výsledky.

Connection and Protection