O nás

nVent

Kľúčovým poslaním spoločnosti nVent Thermal Management je uspokojovať potreby našich zákazníkov. Už viac ako 50 rokov si uvedomujeme, že kľúčom nášho úspechu je inovácia a spokojnosť zákazníka.

Preto kladieme veľký dôraz na poznanie potrieb našich zákazníkov a predvídanie potrieb trhu. S viac ako 300 patentmi na naše meno by ste mohli povedať, že sme tomuto cieľu úplne oddaní. Vieme, že investíciami do výskumu a vývoja môžeme našim zákazníkom pomôcť udržať si náskok a stáť v čele príslušných priemyselných odvetví.

Ako projektant kompletných služieb a integrátor optimalizovaných systémov tepelného hospodárstva spoločnosť nVent Thermal Management predstavuje jedinečnú spoločnosť. Pracujeme priamo s našimi zákazníkmi, aby sme pochopili ich požiadavky a potreby s cieľom navrhnúť a skonštruovať také systémy riadenia sledovania tepla, ktoré zaručia úspech. Spárovaním priemyselných vedúcich technológií značiek produktov ako nVent RAYCHEM a nVent PYROTENAX s našimi značkou služieb nVent TRACER môžete poskytovať elektrické systémy sledovania tepla, ktoré sa inde nedajú nájsť.

Okrem toho ponúkame kvalitné produkty a riešenia služieb pre podlahové vykurovanie, ohňovzdorné a výkonné elektroinštalácie, detekciu únikov, senzory zariadenia na topenie snehu a námrazy pre priemyselné, obchodné a bytové aplikácie.

Spoločnosť nVent Thermal Management predstavuje však viac ako iba produkty a služby. Naši zamestnanci patria k najoddanejším na svete a naša oddanosť nekončí oddanosťou službám zákazníkom. Zaviazali sme sa k tomu, že budeme výnimoční nielen pre našich zákazníkov a v našich priemyselných odvetviach, ale pre celý svet. Pri práci na projektovaní energeticky účinnejších produktov a riešení s menším dopadom na životné prostredie alebo účasťou na charitatívnych spoločenských podujatiach, ľudia spoločnosti nVent Thermal Management sa snažia o výnimočnosť v pozitívnym zmysle.

Kľúčové značky: PYROTENAX, RAYCHEM, TRACER a TRACETEK

Connection and Protection