nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Z manažmentu Pentair Thermal sa mení na nVent
- novú príležitosť pre Spark Innovation

Vaše dôveryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek sú teraz súčasťou manažmentu na riadenie tepla nVent.

Webová stránka novej spoločnosti je v súčasnosti v etape vývoja a bude uvedená v januári 2019. Dovtedy vám s radosťou poskytneme informácie na našej aktuálnej webovej stránke.

Ďalšie informácie o nVent :
Stiahnite si tlačové komuniké
Visit nVent.com
(zatiaľ iba v angličtine)

Udržiavanie vysokej teploty vody

Systémy na udržiavanie teploty teplej vody nVent RAYCHEM ponúkajú komfort a inteligentný spôsob okamžitej dodávky teplej vody do kohútika.

Prečo inštalovať systém udržiavania teplej vody?Hot-Water-Temperature-Maintenance

 • Dlhé komplikované potrubné siete sú energeticky neefektívne
 • Čakanie na vodu požadovanej teploty z kohútika môže spôsobiť plytvanie vzácnou pitnou vodou
 • Prevencia výskytu baktérií Legionella a dekontaminácia v dlhých a rozvetvených potrubných systémoch sú oveľa náročnejšie na realizáciu

To sú typické problémy v budovách vrátane

 • hotelov
 • budov zariadení zdravotnej starostlivosti a nemocníc
 • kancelárskych budov
 • športových budov
 • škôl
 • väzníc
 • obytných budov

Systém sa skladá z riadiacej jednotky Samoregulačných káblov RAYCHEM a riadiacej jednotky HWAT-ECO:

 • Vďaka tomu, že systém RAYCHEM je konštruovaný na priamu aplikáciu na teplovodných potrubiach, nevyžaduje si vratné potrubia, ventily ani čerpadlá.
 • Samoregulačný ohrievací kábel sa umiestňuje na potrubie a vyrovnáva teplotné straty teplej vody a udržiava v potrubí požadovanú teplotu.
 • Konštrukcia ohrievacieho kábla s paralelným okruhom umožňuje flexibilitu návrhu a inštalácie.
 • Riadiaca jednotka spravuje spotrebu energie systému efektívnym spôsobom tak, aby sa dosiahli úspory energie.

Súvisiace produkty

Connection and Protection