Prevencia pred zdúvaním námrazy

Mrazové vypukliny môžu spôsobiť vážne problémy na priemyselných kryogénnych nádržiach. Spoločnosť nVent Thermal Management vám ponúka systémy na prevenciu proti mrazovým vypuklinám , ktoré môžu chrániť pred neriadeným a nežiaducim zdvíhaním nádrže spôsobeným mrazom.  Frost-Heave-Prevention-Industrial.jpg

Mrazové vypukliny je možné eliminovať pomocou:

  • Tepelnej izolácie okolo nádrže
  • Aplikovaním tepla na betónové vrstvy obklopujúce nádrž

Spoločnosť nVent Thermal Management ponúka množstvo riešení na prevenciu proti mrazovým vypuklinám na skladovacích nádržiach s veľkým priemerom všetkých typov vrátane:

  • Nadzemných nádrží
  • Podzemných nádrží
  • Nadzemných nádrží s naplnením po horný okraj
  • Všetkých nádrží s nosnou tepelnou izoláciou (zvyčajne Foamglas) podporujúcou nádrž

Spoločnosť nVent Thermal Management má veľmi dôsledný a profesionálny prístup k prevencii proti mrazovým vypuklinám. Koncepcia systému na prevenciu proti mrazovým vypuklinám si vyžaduje analýzu niekoľkých parametrov vrátane:

  • teploty kvapaliny v nádrži
  • charakteristiky vykurovacieho systému a odstupu výhrevného telesa pod nádržou
  • hrúbky spodnej izolácie a tepelnej vodivosti
  • A požiadaviek špecifických pre projekt

Spoločnosť nVent Thermal Management navrhla pre vás najlepšie optimalizovaný systém na prevenciu proti mrazovým vypuklinám, a to analýzou modelov tepelnej analýzy a následným aplikovaním najlepšie optimalizovanej technológie ohrievania.


Súvisiace produkty

zobraziť viac
Connection and Protection