Ochrana potrubí pred mrazom

Spoločnosť nVent Thermal Management ponúka komplexné vykurovacie systémy na Ochranu proti mrazu pre splnenie rôznych požiadaviek niekoľkých odvetví: ropa a plyn, verejnoprospešné služby, petrochemický priemysel, špecializované chemikálie, celulózny a papierenský a farmaceutický priemysel.Pipe-Freeze-Protection-Industrial.jpg

Voda a kvapaliny obsahujúce značný podiel vody sa rozpínajú pri mrznutí. Táto expanzia môže viesť k prasknutiu potrubia — čo vedie k majetkovým škodám alebo výpadku výroby, prípadne strate pri výrobe alebo ohrozuje osobnú bezpečnosť.

  • Potrubie so zmrznutou vodou vedie ku kritickému procesu —podobne ako zamrznutá rúra v podniku na spracovanie odpadu alebo chladiacej veži môže spôsobiť zastavenie prevádzky, čo spôsobuje straty rádovo niekoľkých miliónov dolárov.
  • Zamrznutá rúra k ochranným sprchám môže ohroziť bezpečnosť personálu v prípade vystavenia účinkom nebezpečných chemikálií.

Ponúkame rôzne systémy ochrany potrubí proti mrazu, využívajúce rôzne technológie, vhodné pre použitie na nebezpečných a iných miestach.

Ochrana potrubí proti mrazu – Produkty na jednoduché používanie alebo komplexná koncepcia systému tepelného manažmentu

Spoločnosť nVent Thermal Management ponúka, okrem služieb na kľúč, aj ochranu proti mrazu ako komplexný systém tepelného manažmentu, ktorý zahŕňa výber vhodných technológií pre káble na ohrievanie potrubí, pokročilé technológie riadiaceho systému a služby v teréne.

Systém na sledovanie tepla
  • Elektrické káble na sledovanie tepla – káble na sledovanie tepla udržiavajú teplotu kvapalín, ktoré netečú, zámenou tepelnej straty prostredníctvom tepelnej izolácie v potrubiach, nádobách a súvisiacom zariadení.
  • Moderné riadiace systémy - pomáhajú pri udržiavaní teploty kvapaliny prostredníctvom potrubia so sledovaním tepla.
  • Komponenty a príslušenstvo – položky na vyhotovenie elektrických spojení a riadnu kompletizáciu inštalácie, ako napríklad zakončenia, sklená páska a výstražné štítky.
Služby
 

Súvisiace produkty

Connection and Protection