Udržiavanie prevádzkovej teploty

Vhodne vybratý priemyselný systém na udržiavanie prevádzkovej teploty je schopný udržať teplotu kvapaliny v potrubí na požadovanej úrovni , a to v širokom intervale teplôt, v závislosti od špecifických požiadaviek na proces alebo aplikáciu.

Udržiavanie prevádzkovej teploty – Koncepcia komplexného Systému tepelného manažmentu

Spoločnosť nVent Thermal Management ponúka okrem služieb na kľúč aj udržiavanie prevádzkovej teploty ako komplexný systém tepelného manažmentu, ktorý zahŕňa výber vhodných technológií na sledovanie tepla v potrubí, pokročilé technológie riadiaceho systému a služby v teréne.Process-Temperature-Industrial.jpg

Systém sledovania tepla
  • Elektrické káble na sledovanie tepla – káble na sledovanie tepla udržiavajú teplotu kvapalín, ktoré netečú, nahradením tepelnej straty prostredníctvom tepelnej izolácie v potrubiach, nádobách a súvisiacom zariadení.
  • Moderné riadiace systémy – zariadenia ako napríklad termostaty, regulátory a elektrické panely, ktoré monitorujú a/alebo riadia kábel na sledovanie tepla, s cieľom pomôcť pri udržiavaní teploty kvapaliny, ktorá sa nachádza v potrubí so sledovaním tepla.
  • Komponenty a príslušenstvo – položky na vyhotovenie elektrických spojení a riadnu kompletizáciu inštalácie, ako napríklad zakončenia, sklená páska a výstražné štítky.
Služby

Spoločnosť nVent Thermal Management vám dodá jednotlivé komponenty, zabezpečí inžinierstvo a návrh, ako aj inštaláciu a údržbu celého systému.

Naše moderné produkty spolu s našimi službami poskytovanými na mieste inštalácie ponúkajú integrované riešenie udržiavania teploty, ktoré sa strategicky plánuje a realizuje na dosiahnutie optimálneho systému na tepelný manažment (HMS).
Zvládnutím a realizáciou všetkých aspektov návrhu a inštalácie systému na sledovanie tepla ponúkame jediné rozhranie pre váš projektový tím.


Súvisiace produkty

Connection and Protection