nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Z manažmentu Pentair Thermal sa mení na nVent
- novú príležitosť pre Spark Innovation

Vaše dôveryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek sú teraz súčasťou manažmentu na riadenie tepla nVent.

Webová stránka novej spoločnosti je v súčasnosti v etape vývoja a bude uvedená v januári 2019. Dovtedy vám s radosťou poskytneme informácie na našej aktuálnej webovej stránke.

Ďalšie informácie o nVent :
Stiahnite si tlačové komuniké
Visit nVent.com
(zatiaľ iba v angličtine)

Ohrievanie nádrže

Systémy ohrievania nádrže od spoločnosti nVent Thermal Management zabezpečujú:

 • ochranu proti mrazu
 • udržiavanie teploty
 • prevenciu zahrievania a zrážania

Tank-Heating.jpgSpoločnosť nVent Thermal Management ponúka tieto systémy na ohrievanie nádrže pre nádrže na malý, stredný a veľký objem.

Pre optimalizáciu vášho systému na sledovanie tepla v nádrži a nádobe ponúka spoločnosť nVent Thermal Management širokú paletu technológií, vrátane:

 • Samoregulačné ohrievacie káble
 • Výkon obmedzujúce ohrievacie káble
 • Paralelné ohrievacie káble s trvalým wattovým výkonom
 • Sériové ohrievacie káble s polymérovou izoláciou
 • Sériové ohrievacie káble s minerálnou izoláciou
Ohrievanie nádrže – Koncepcia komplexného Systému tepelného manažmentu

Každá technológia má technické parametre, ktoré sú optimálne na zladenie s rozsiahlym sortimentom systémov na sledovanie vykurovania, a to pre nebezpečné aj iné ako nebezpečné miesta.

Okrem toho spoločnosť nVent Thermal Management ponúka širokú škálu riadiacich a monitorovacích produktov na doplnenie komplexného a spoľahlivého systému správy sledovania tepla.

Medzi typické aplikácie elektrického sledovania nádrží a nádob patrí:

 • Ochrana proti mrazu pre kvapaliny s nízkou a strednou viskozitou, ako napríklad voda alebo čpavok.
 • Udržiavanie teploty kvapalín so strednou viskozitou, ako napríklad oleje, biopalivá alebo živice.
 • Prevencia kryštalizácie, ako napríklad lúh sodný
 • Prevencia zrážania, ako napríklad popolček v kužeľovom lôžku sila alebo vírového filtra.
 • Predhrievanie priemyselných reaktorov.
 • Špeciálne využitie zahŕňajúce zahrievanie kvapalín s vysokou viskozitou a na použitie pri miešaní

Súvisiace produkty

Connection and Protection