nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Z manažmentu Pentair Thermal sa mení na nVent
- novú príležitosť pre Spark Innovation

Vaše dôveryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek sú teraz súčasťou manažmentu na riadenie tepla nVent.

Webová stránka novej spoločnosti je v súčasnosti v etape vývoja a bude uvedená v januári 2019. Dovtedy vám s radosťou poskytneme informácie na našej aktuálnej webovej stránke.

Ďalšie informácie o nVent :
Stiahnite si tlačové komuniké
Visit nVent.com
(zatiaľ iba v angličtine)

Detekcia úniku

Senzorové káble nVent TRACETEK  pre kyseliny a vodné roztoky chemikálií sa zameriavajú na nebezpečné tekutiny skladované v nádržiach a prepravované systémami potrubí a ventilov. Naše káble dokážu detegovať prítomnosť vodné roztoky obsahujúce korozívne alebo toxické chemikálie. Aplikácie sa uplatňujú v úpravniach vôd, pri spracovaní odpadových vôd a pri napájacích systémoch chemikálií pre výrobu polovodičov a farmaceutickú výrobu. Vhodnými aplikáciami pre naše všeobecné účely senzorov snímajúcich vodné roztoky sú aj odpadové vody z laboratórií, sanácia podzemných vôd, preprava odpadových kyselín a podobných tekutín prepravovaných v potrubiach s dvojitou stenou.Chemical-Leak-Detection-Industrial.jpg

Systém detekcie úniku chemikálií

Spoločnosť nVent Thermal Management dodáva špecifické káble navrhnuté tak, aby reagovali v prítomnosti silných kyselín s obsahom dusíka alebo síry a ignorovali dážď, vodu z roztopeného snehu a hmlu, dokonca aj zriedenú kyselinovú hmlu. Znamená to, že špecifické senzorové káble TT7000-HUV reagujúce na kyseliny sa dajú nainštalovať vo vonkajšom prostredí a môžu byť vystavené rôznym poveternostným podmienkam bez toho, že by generovali falošné alarmy. Napriek tomu, únik silnej kyseliny z potrubia alebo spoja sa deteguje rýchlo a miesto úniku sa ohlási ovládaciemu panelu s označením jeho presnej lokalizácie.

Systém na detekciu chemických únikov TRACETEK je tvorený troma základnými časťami:

  • Snímacie káble a sondy – tieto káble a sondy priamo detegujú a presne určujú lokalitu zdroja úniku. Patria sem káble používané pod vyvýšenými podlahami, v záchytných nádržiach vyvýšených potrubí, ploché sondy v odpadových jamách alebo vlhké oblasti a miniatúrne sondy v stiesnených priestoroch.
  • Vodiace a/alebo prepojovacie káble – tieto káble spájajú modul so senzorovým káblom/komponentmi
  • Koncovka – koncovka je na každej vetve snímacieho kábla v okruhu
  • Príslušenstvo — položky ako upínacie spony používané na zaistenie snímacieho kábla na mieste
  • Moduly rozhrania senzora – tieto moduly poskytujú budiace napätie potrebné pre prevádzku kábla alebo sond. SIM potom monitoruje analógový prúd a úrovne napätia, slúžiace na určenie kedy a kde došlo k úniku. Merania sa digitalizujú a prenášajú späť na riadiaci a alarmový panel na zobrazenie pre používateľa alebo na rozhranie systémov vyššej úrovne. Tieto moduly nemusia obsahovať alarmový modul, pokiaľ sú použité na pokrytie malých plôch alebo alarmový a lokalizačný modul môže monitorovať jednu alebo viac veľkých plôch.

Súvisiace produkty

Connection and Protection