nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Z manažmentu Pentair Thermal sa mení na nVent
- novú príležitosť pre Spark Innovation

Vaše dôveryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek sú teraz súčasťou manažmentu na riadenie tepla nVent.

Webová stránka novej spoločnosti je v súčasnosti v etape vývoja a bude uvedená v januári 2019. Dovtedy vám s radosťou poskytneme informácie na našej aktuálnej webovej stránke.

Ďalšie informácie o nVent :
Stiahnite si tlačové komuniké
Visit nVent.com
(zatiaľ iba v angličtine)

Detekcia úniku

Problém číslo 1 pre väčšinu podnikov podieľajúcich sa na spracovaní ropných palív je bezpečnosť a hneď za ním nasleduje ochrana životného prostredia. Sieť noriem v oboch oblastiach je stále tesnejšia, takže ak je vaše podnikanie spojené s produkciou, prepravou, skladovaním, rafináciou alebo spotrebou palív, musíte zvážiť aj možnosti ich únikov.

V niektorých situáciách sa dá možný zdroj úniku zhodnotiť už vopred. Ventilová jama, preplnená zádržná jama alebo dno odpadovej jamy sú ideálnymi miestami na montáž rýchlo reagujúcej palivovej sondy. Včasné zistenie nahromadenia paliva v neočakávanej oblasti môže byť kľúčom zamedzenia katastrofickej havárie alebo nákladného čistenia.

Nerobte chybu a nemyslite si, že „pomalý" únik predstavuje „malý” únik. Výsledkom aj malej netesnosti bude veľké množstvo uniknutého paliva, pokiaľ bude detekčný systém nedostatočne citlivý na detekciu únikov pod určitým prahom alebo pod určitým percentom prietoku. Keď niekto zacíti pach paliva alebo po zistení kontaminácie povrchovej/spodnej vody, došlo k už veľmi veľkému úniku.

Systém detekcie úniku palív

Spoločnosť nVent Thermal Management ponúka riešenia na detekciu únikov paliva, ktoré zistia únik skôr ako vy.

Systém na detekciu únikov palív nVent TRACETEK je tvorený troma základnými časťami:

  • Citlivé káble – tieto káble umožňujú včasnú detekciu „slzenia a presakovania" ešte skôr, ako sa nahromadí veľké množstvo paliva.  Lokalita sa ohlási na najbližší meter.
  • Sondy – tieto detegujú vrstvu paliva na vode alebo palivo hromadiace sa v spodných lokalitách, ako odpadové alebo ventilové jamy alebo na rovných povrchoch, ako je napríklad upchávka ventilu. Sondy reagujú okamžite na rovnomernú tenkú vrstvu paliva a dajú sa resetovať a opätovne použiť, dajú sa dokonca podľa potreby „testovať namokro".
  • Moduly rozhrania senzora a alarmové panely – sú navrhnuté na napájanie senzorových káblov a sond, monitorovanie ich stavu a hlásenie prípadného úniku a jeho lokality obsluhe a dozornému systému.

Súvisiace produkty

Connection and Protection