nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Z manažmentu Pentair Thermal sa mení na nVent
- novú príležitosť pre Spark Innovation

Vaše dôveryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek sú teraz súčasťou manažmentu na riadenie tepla nVent.

Webová stránka novej spoločnosti je v súčasnosti v etape vývoja a bude uvedená v januári 2019. Dovtedy vám s radosťou poskytneme informácie na našej aktuálnej webovej stránke.

Ďalšie informácie o nVent :
Stiahnite si tlačové komuniké
Visit nVent.com
(zatiaľ iba v angličtine)

Detekcia úniku

Water-Leak-Detection-Commercial.jpg

Už od doby vynájdenia vnútornej vodovodnej inštalácie sa vlastníci domov obávajú škôd spôsobených vodou. Počas 200 rokov sa veľa nezmenilo, okrem toho, že škody spôsobené únikom vody môžu byť tisíckrát nákladnejšie ako vlhká pivnica minulých generácií…

Úniky v kanceláriách, hoteloch, múzeách, počítačových miestnostiach, dátových centrách alebo iných komerčných budovách môžu poškodiť majetok, údaje alebo dobré meno zákazníka.

Kritická infraštruktúra a zariadenie si obyčajne vyžadujú dostupnosť 24 h denne a 7 dní v týždni a absolútne žiadne poškodenie.

Systém detekcie úniku vody

Spoločnosť nVent Thermal Management poskytuje systém nVent TRACETEK na detekciu únikov vody – univerzálny modulárny systém s mnohými výmennými komponentmi, ktorý sa dá nakonfigurovať podľa potrieb ľubovoľnej aplikácie. Široká ponuka alarmových modulov TRACETEK a modulárnych komponentov vám umožňuje prispôsobiť prístup k monitorovaniu a rozvrhnutie aplikácie.

Systém na detekciu únikov vody TRACETEK je tvorený troma základnými časťami:

  • Citlivé káble a sondy – tieto káble a sondy priamo detegujú a presne lokalizujú zdroj úniku, ako napríklad káble pod vyvýšenými podlahami, v zádržných jamách pod povrchovými potrubiami, ploché sondy pre odpadové jamy a vlhké oblasti a miniatúrne sondy pre stiesnené priestory.
  • Vodiace a/alebo prepojovacie káble – tieto káble spájajú modul so senzorovým káblom/komponentmi
  • Koncovka – koncovka je na každej vetve snímacieho kábla v okruhu
  • Príslušenstvo – položky ako upínacie spony používané na zaistenie snímacieho kábla na mieste
  • Moduly rozhrania senzora – tieto moduly poskytujú budiace napätie potrebné pre prevádzku kábla alebo sond. SIM potom monitoruje analógový prúd a úrovne napätia, slúžiace na určenie kedy a kde došlo k úniku. Merania sa digitalizujú a prenášajú späť na riadiaci a alarmový panel na zobrazenie pre používateľa alebo na rozhranie systémov vyššej úrovne. Tieto moduly nemusia obsahovať alarmový modul, pokiaľ sú použité na pokrytie malých plôch alebo alarmový a lokalizačný modul môže monitorovať jednu alebo viac veľkých plôch.

Súvisiace produkty

Connection and Protection