nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Z manažmentu Pentair Thermal sa mení na nVent
- novú príležitosť pre Spark Innovation

Vaše dôveryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek sú teraz súčasťou manažmentu na riadenie tepla nVent.

Webová stránka novej spoločnosti je v súčasnosti v etape vývoja a bude uvedená v januári 2019. Dovtedy vám s radosťou poskytneme informácie na našej aktuálnej webovej stránke.

Ďalšie informácie o nVent :
Stiahnite si tlačové komuniké
Visit nVent.com
(zatiaľ iba v angličtine)

Zobraziť aplikácie:

Detekcia úniku chemikálií

TTC Application Overview

Systémy TraceTek rozpoznajú a vyhľadajú silné minerálne kyseliny, ako napríklad kyselinu sírovú, lúčavku, ktoré sa používali v ťažobnom priemysle, lúhovaní skládok a spracovaní minerálov, ako aj kyselinu octovú, používanú v podnikoch spracúvajúcich ftaláty.

Ohňovzdorné a špeciálne vodiče

TTC Application Overview

Káblové systémy Pyrotenax MI, odolné voči požiaru, poskytujú ideálne riešenie pre náročné inštalácie kabeláže pre všetky nízkonapäťové a vysokonapäťové alternatívy využitia. Káble prevyšujú všetky celosvetové normy na odolnosť voči požiaru.

Komerčné a rezidenčné zariadenia

Podlahové vykurovanie

TTC Application Overview

Elektrické systémy podlahového vykurovania Raychem sa inštalujú do blízkosti povrchu podláh, čo spôsobuje rýchle zahriatie miestnosti. Zvyšujú domáci komfort pri úspore nákladov na vykurovanie – pri renovácii a projektoch novostavieb

Komerčné a rezidenčné zariadenia

Prevencia pred zdúvaním námrazy

TTC Application Overview

Systémy na prevenciu zdúvania námrazy sa používajú na účinnú prevenciu hromadenia ľadu na zemi pod kryogénnymi nádržami, čo potenciálne vedie k nežiaducej deformácii a súvisiacim rizikám pretrhnutia steny nádrže.

Spoločnosť Pentair Thermal Management poskytuje úplné projekčné schopnosti na prevenciu zdúvania námrazy pod kryogénnymi nádržami a nádobami alebo nádržami obsahujúcimi LNG, amoniak alebo iné nízkoteplotné kvapaliny. Ak nie je zabezpečené doplnkové ohrievanie pod nádržami, môžu sa vytvárať miesta zduté námrazou.

Spoločnosť Pentair Thermal Management ponúka množstvo riešení na prevenciu zdúvania námrazou (FHP) na skladovacích nádržiach s veľkým priemerom.

Priemyselné zariadenia

Ochrana potrubí proti námraze

TTC Application Overview

Pri vystavení potrubí účinkom teplôt bod nulou môžu potrubia praskať, čo vedie k značnému poškodeniu a praskaniu. Systémy ochrany proti mrazu Raychem zabraňujú mrznutiu vodovodných potrubí, požiarnych systémov a samočinných hasiacich systémov v plastových a kovových potrubiach.

Udržiavanie vysokej teploty vody

TTC Application Overview

Súčasné požiadavky teplovodných systémov sa zameriavajú na kombináciu komfortu používateľa, ako aj prevádzkové a energetické úspory. Majúc to na pamäti,spoločnosť Raychem vyvinula svoj systém na udržiavanie teploty teplej vody pre udržiavanie teploty pri správnej teplote v celej budove, nehľadiac na náročnosť budovy. Inteligentný systém udržiava nízke náklady investície a preto pracuje hospodárne a efektívne.

Komerčné a rezidenčné zariadenia

Zisťovanie úniku vody

TTC Application Overview

Úniky v kanceláriách, hoteloch, múzeách, serverovniach, dátových centrách alebo iných komerčných budovách, poškodzujú majetok, údaje alebo dobré meno zákazníka. Kritická infraštruktúra a zariadenie si obyčajne vyžadujú dostupnosť 24 h denne a 7 dní v týždni alebo absolútne žiadne poškodenie.

Komerčné a rezidenčné zariadeniaPriemyselné zariadenia

Ohrievanie dlhých potrubí

TTC Application Overview

Systémy na ohrievanie ďalekovodov od spoločnosti Pentair Thermal Management ponúkajú ekonomické riešenia ochrany proti mrazu a udržiavania teploty dlhých prenosových vedení s obvyklou dĺžkou najmenej 250 m.

Ďalekovody obyčajne prepravujú kvapaliny medzi spracovateľskými podnikmi alebo na skladovanie, alebo do prepravných zariadení. Ropné skladiská, móla pre zámorské prepravné lode a potrubia medzi petrochemickými zariadeniami sú ďalšími príkladmi možného využitia systémov na sledovanie tepla v ďalekovodoch. Systémy na sledovanie tepla v ďalekovodoch môžu byť náročné na navrhnutie a inštaláciu a môžu predstavovať značnú kapitálovú investíciu pre podnik.

Spoločnosť Pentair Thermal Management poskytuje široké spektrum priemyselne osvedčených technológií pre tieto alternatívy využitia, v závislosti od dĺžky teplotných rozsahov. 

Priemyselné zariadenia

Ochrana potrubí pred mrazom

TTC Application Overview

Spoločnosť Pentair Thermal Management ponúka komplexné vykurovacie systémy na Protimrazovú ochranu na splnenie rôznych požiadaviek niekoľkých odvetví: ropa a plyn, verejnoprospešné služby, petrochemický priemysel, špecializované chemikálie, celulózny a papierenský a farmaceutický priemysel.

Voda a kvapaliny obsahujúce značný podiel vody sa rozpínajú pri mrznutí. Táto expanzia môže viesť k prasknutiu potrubia — čo vedie k majetkovým škodám alebo výpadku výroby, prípadne strate z výroby alebo ohrozuje osobnú bezpečnosť

Ponúkame rôzne systémy ochrany potrubí proti mrazu, využívajúce rôzne technológie, vhodné pre použitie na nebezpečných a iných miestach.

Komerčné a rezidenčné zariadeniaPriemyselné zariadenia

Udržiavanie prevádzkovej teploty

TTC Application Overview

Sledovanie tepla v potrubí je rozhodujúce pre udržiavanie prevádzkovej teploty potrubí, pri ktorých sa očakáva nehybnosť kvapalín po dlhší čas.

Priemyselné systémy spoločnosti Pentair Thermal Management spoľahlivo udržiavajú prevádzkové teploty v širokom rozsahu alternatív využitia.
Naše systémy využívajú rôzne technológie a sú vhodné pre použitie na nebezpečných a iných miestach.

Priemyselné zariadenia

Topenie snehu na rampách a prístupových plošinách

TTC Application Overview

Sneh a ľad môžu vytvoriť klzké plochy, ktoré môžu spôsobovať nebezpečenstvo pre ľudí a vozidlá. Od prístupových plošín parkovísk a nakladacích výklenkov až po verejné chodníky a núdzové únikové cesty - naše systémy roztopia ľad a sneh a zabezpečia bezpečnú plochu na chôdzu alebo jazdu.

Topenie snehu na strechách a v žľaboch

TTC Application Overview

Topenie a opätovné zamrznutie ľadu môže poškodiť strechy a žľaby. Ťažké cencúle môžu spadnúť a spôsobiť zranenie. Systém Raychem roztopí sneh a ľad v žľaboch pred nahromadením. Ponúka trvalú cestu na odvodňovanie roztopeného ľadu a snehu cez žľab a odkvapovú rúru.

Connection and Protection