nVent RAYCHEM Supervisor

Konfiguračný a monitorovací softvér kontroléra sledovania tepla RAYCHEM SupervisorTM poskytuje grafické používateľské rozhranie pre riadenie produktov RAYCHEM®. Softvér podporuje kontroléry NGC s rozšírenými terminálmi používateľských rozhraní, alarm/komunikačné karty rozhrania RAYCHEM T2000 AC 2000+, kontroléry sledovania tepla RAYCHEM 910/915/920, kontroléry skupinovej komunikácie 780 Series/GCC-9000 a iné kontroléry RAYCHEM využívajúce protokol Modbus.


Tento softvér vám umožňuje nakonfigurovať a monitorovať, z jednej centrálnej lokality, ľubovoľný kontrolér RAYCHEM s inštalovaným vhodným komunikačným rozhraním. Softvér okrem toho obsahuje rozšírené funkcie, ako je registrácia dát a trendov, spracovanie dávky a predpisov, plánovaných udalostí a monitorovanie alarmov s možnosťou prijať a vymazať alarmy.

RAYCHEM Supervisor má k dispozícii možnosť využitia viacerými používateľmi, viacerými servermi a prenosu po sieti. Zariadenia môžu komunikovať s RAYCHEM Supervisor prostredníctvom jednoduchých káblových sériových komunikačných liniek alebo môžu využiť existujúce sieťové infraštruktúry vrátane Ethernet LAN (Local Area Networks - lokálne siete) a siete WAN (Wide Area Networks - širokopásmové siete) na báze internetu. Informácie systému elektrického sledovania tepla (EHT) sú teraz dostupné a možno ich spravovať takmer z ľubovoľného miesta na svete pomocou najmodernejších technológií pripojiteľnosti. Takáto flexibilita môže znížiť náklady na inštaláciu spojenia s kontrolérmi vo vašom zariadení. 


Architektúry

Aj keď je k dispozícii mnoho architektúr systému RAYCHEM Supervisor, vo všeobecnosti patria k jednému z troch typov, ktoré pre svoje databázy využívajú MSDE alebo SQL.
  • Samostatný Master server, žiadne Slave servery, samostatný používateľ (klient)
  • Samostatný Master server, žiadne Slave servery, viacerí používatelia (klienti)
  • Samostatný Master server, jeden alebo viac Slave serverov, viacerí používatelia (klienti)
RAYCHEM Hárok s údajmi (PDF)
RAYCHEM Hárok s údajmi podniku (PDF)

 
Connection and Protection