TraceCalc Pro

Projekt systému sledovania tepla pre priemyselné potrubia a nádrže

TraceCalc Pro je projektový softvér systémov sledovania tepla pre aplikačné prostredie Windows. Poskytuje jednoduché rozhranie pre používateľa, ktoré vás bude sprevádzať jednotlivými krokmi postupu na získanie najlepšieho riešenia sledovania tepla pre váš vlastný projekt s použitím svetoznámych značiek ako nVent RAYCHEM, nVent TRACER a nVent PYROTENAX. TraceCalc Pro vám okrem toho poskytne dôležité projektové údaje systému na sledovanie tepla, ako: straty tepla na potrubí, počet okruhov, elektrické zaťaženie, maximálne teploty opláštenia a pod., ktoré sa poskytujú spolu s riešeniami automatizovaného vykurovacieho kábla a s voľbou komponentov.
Pomocou TraceCalc Pro môžete získať projekt niekoľkými jednoduchými krokmi:
  1. Zadajte parametre projektu.
  2. Nechajte, aby vám TraceCalc Pro poskytol odporúčaný zoznam materiálov (BOM) s príkladom najlepšieho riešenia a výsledky projektu — správny ohrievací kábel, súpravu spojení a produkty na riadenie a monitorovanie pre vašu aplikáciu; alebo môžete manuálne zvoliť iné preferencie.
  3. Požiadajte o cenovú ponuku a predajný zástupca vás bude kontaktovať kvôli ponuke.
  4. Uložte si projekty pre budúce použitie.

TraceCalc Pro ponúka jednoducho použiteľné štandardné správy so súhrnom výsledkov projektu systému sledovania tepla, ktoré zaručia jednoduché a priamočiare objednanie produktu.
TraceCalc Pro okrem toho ponúka rozšírené funkcie ako projekty viacsegmentových okruhov, používateľom zvolené ventily a druhy izolácie a rozšírené funkcie na editovanie projektu, aby ste ho prispôsobili svojim potrebám. Používatelia by pred použitím TraceCalc Pro mali mať skúsenosti s projektovaním systému sledovania tepla.

   

Tento program má k dispozícii 30 dňovú skúšobnú verziu, ktorej používanie po uplynutí 30 dní si vyžaduje registráciu používateľa. Po spustení skúšobnej verzie programu TraceCalc Pro sa zobrazí výzva na jej registráciu. Po zaregistrovaní vám pošleme overovací kód.
Ak ste sa už zaregistrovali ako používateľ softvéru TraceCalc a chcete prejsť na rozšírenú verziu, prevezmite a nainštalujte najnovšiu verziu. Vaša aktuálna registrácia a nastavenia programu zostanú zachované.

Documents available for download
Connection and Protection