Chemické a farmaceutické

Chemical & pharmaceutical electric heat tracing system

Spoločnosť nVent Thermal Management poskytuje služby inžinierskeho navrhovania, stavebné služby na kľúč a produkty na tepelný manažment a ohňovzdorné káblové systémy, ktoré vyžadujú chemické spracovateľské spoločnosti. Naše globálne skúsenosti a sortiment nám umožňujú navrhovať systémy pre splnenie jedinečných potrieb chemických spracovateľských podnikov kdekoľvek na svete.

Typické použitie:

Udržiavanie prevádzkovej teploty
Ochrana pred mrazom
Riadiace a monitorovacie systémy
Ohňovzdorné káble a káble odolné voči požiaru
Detekcia úniku
Bezpečnostné sprchy

Medzi kľúčové značky patria:

nVent TRACER
nVent RAYCHEM
nVent PYROTENAX
Vitalink
nVent TRACETEK

Connection and Protection