nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Z manažmentu Pentair Thermal sa mení na nVent
- novú príležitosť pre Spark Innovation

Vaše dôveryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek sú teraz súčasťou manažmentu na riadenie tepla nVent.

Webová stránka novej spoločnosti je v súčasnosti v etape vývoja a bude uvedená v januári 2019. Dovtedy vám s radosťou poskytneme informácie na našej aktuálnej webovej stránke.

Ďalšie informácie o nVent :
Stiahnite si tlačové komuniké
Visit nVent.com
(zatiaľ iba v angličtine)

Pentair releases new version (v2.10) of its design software Raychem TraceCalcPro

5. decembra 2017

Pentair is devoted to delivering quality software and support to make this the best design tool available in the industry today. We added a new polymer insulated heating cable Raychem XPI-F, and included other minor changes.

The new heating cable Raychem XPI-F has been introduced for European and Asian (IEC) markets. It is designed for frost protection and moderate maintain temperature applications. It is fully compatible with all existing XPI components and approved for use in hazardous area (IEC regions).

The latest version is now available for download at http://www.pentairthermal.com/tracecalcpro/

PENTAIR CONTACT:

Koen Verleyen
Marketing Manager EMEAI
Industrial Heat Tracing Solutions
Office +32 /(0)16.21.35.52
koen.verleyen@pentair.com

Connection and Protection