E-150

Prehľad

Koncové utesnenie, aplikované za studena, pre ohrievacie káble BTV, QTVR, XTV a KTV, schválené pre nebezpečné miesta

Dokumentácia

Hárky s tech. údajmi
Príručky na inštaláciu
Connection and Protection