Súpravy na koncové utesnenie

Súpravy na koncové utesnenie, ktoré zakončujú ohrievacie káble na nebezpečných alebo iných ako nebezpečných miestach. Dostupné sú možnosti osvetlenia.

Connection and Protection