C-150-E

Prehľad

Pripojenie napájania, aplikované za studena, nízky profil, schválené na nebezpečné miesta, na pripojenie ohrievacieho kábla BTV, QTVR, XTV a KTV k flexibilnému napájaciemu káblu (nie je súčasťou dodávky)

Dokumentácia

Hárky s tech. údajmi
Connection and Protection