HTC-915-LIM

Prehľad

Kompaktný teplotný regulátor, ktorý zabezpečuje ochranu pred prehriatím, dve verzie: základná jednotka na použitie s HTC-915-CONT alebo verzia s predprogramovaným blokovaním teploty, dostupný s vopred stanovenými teplotnými nastaveniami alebo bez nich pre oblasti klasifikované ako T1, T2, T3, T4 a T5.

Dokumentácia

Hárky s tech. údajmi
Príručky na inštaláciu
Connection and Protection