MONI-RMC-BASE

Prehľad

Základný modul, používa sa s nVent RAYCHEM NGC-30 a RAYCHEM Supervisor (uvoľnenie zaťaženia), používa sa pre digitálne vstupné signály a digitálne výstupné signály, obsahuje sieťový procesor, dva digitálne vstupy, zakončenie a pripojovací modul RS-485 s plochým káblom.

Connection and Protection