NGC-20-C-E

Prehľad

Elektronický teplotný regulátor s montážou u zákazníka bez bezpečnostného obmedzovača teploty, zabezpečuje miestne riadenie a centrálne monitorovanie

Dokumentácia

Hárky s tech. údajmi
Connection and Protection