TCON-CSD/20

Prehľad

Kompaktný, digitálny termostat na ZAPNUTIE/VYPNUTIE teplotnej regulácie s montážou na iné ako nebezpečné miesta

Dokumentácia

Hárky s tech. údajmi
Connection and Protection