MONI-PT100-260/2

Prehľad

Snímač, pre iné ako nebezpečné miesta, pripojenie na riadiace zariadenie používajúce 3-vodičovú technológiu

Dokumentácia

Hárky s tech. údajmi
Príručky na inštaláciu
Connection and Protection