MONI-PT100-NH

Prehľad

Snímač, pre iné ako nebezpečné miesta, so spojovacou skrinkou

Dokumentácia

Hárky s tech. údajmi
Príručky na inštaláciu
Connection and Protection