Paralelný okruh s trvalým wattovým výkonom

Paralelné káble s trvalým wattovým výkonom využívajú dva zliatinové výhrevné telesá s rezistorom ovinutým okolo dvoch paralelných vodičov zbernice.

V pevne určenej vzdialenosti sa izolácia odstráni z vodičov zbernice striedavo na oboch stranách. Vzdialenosť medzi styčnými bodmi tvorí dĺžku výhrevnej zóny.

Paralelná konštrukcia umožňuje týmto káblom odrezanie na požadovanú dĺžku na mieste. Jedinečná okrúhla štruktúra zabezpečuje vysokú flexibilitu.

Tieto paralelné výhrevné systémy s trvalým wattovým výkonom ponúkajú hospodárnu alternatívu pri zachovaní výhod káblov rezaných na požadovanú dĺžku. Pre ich trvalý výstupný výkon je možné zredukovať veľkosť prerušovača v porovnaní so samoregulačnými výhrevnými systémami. Pre dĺžku vedenia až do 200 m, na zachovanie teplôt až do 200°C.

V závislosti od použitia si obvykle vyžadujú sofistikovanejšie riadiace systémy. Ohrievacie káble sa nesmú prekrývať.

Connection and Protection