Paralelné regulujúce výkon

Spoločnosť nVent Thermal Management ponúka ohrievacie káble, ktoré umožňujú vystavenie vyšším teplotám a vyšší výstupný výkon.

Výkon regulujúce káble nVent RAYCHEM sú paralelné výhrevné články tvorené zliatinovým výhrevným telesom so špirálovým rezistorom ovinutým okolo dvoch paralelných vodičov zbernice. V pevne určenej vzdialenosti sa izolácia odstráni z jedného z vodičov zbernice. Tento proces sa následne zopakuje odstránením izolácie z iného vodiča zbernice. Vzdialenosť medzi styčnými bodmi tvorí dĺžku výhrevnej zóny. Účinok kladného tepelného koeficientu (PTC) výhrevného telesa znižuje výkon pri náraste teploty okolitého prostredia. Tento účinok umožňuje káblom regulujúcim výkon prekrývanie po znížení teploty výhrevného telesa v bodoch prekrývania. Káble regulujúce výkon možno používať na ochranu pred mrazom a zachovanie prevádzkovej teploty, čo si vyžaduje vysoký výkon a/alebo vystavenie vyššej teplote. Kábel regulujúci výkon môže zabezpečiť udržanie prevádzkovej teploty až do 230°C a pri vypnutí obvodu môže odolať vystaveniu teplotám až do 250°C.

Connection and Protection