BTV

Prehľad

Samoregulačné káble na sledovanie tepla nVent RAYCHEM BTV, spravidla používané na ochranu potrubí proti mrazu - nečistia sa parou, trvalo odolávajú účinkom teploty až do +65°C (150ºF) , dočasne odolávajú účinkom teploty až do +85°C (185ºF)

  • Nepodmienená teplotná kategorizácia T6 zjednodušuje riešenia na nebezpečných miestach
  • Možnosť viacnásobného prekrývania bez rizika prehrievania
  • Rovnaké teploty potrubia vďaka vyrovnávaniu lokálnych tepelných strát a výkyvov napätia v dôsledku samoregulačného účinku
  • Možnosť rezania na požadovanú dĺžku zjednodušuje riešenia náročných potrubí
  • Skrátený čas inštalácie vďaka najmodernejším spojovacím súpravám
  • Samoregulačný princíp zabezpečí efektívny chod systému, úsporu energie a tým aj prevádzkových nákladov.

Dokumentácia

Hárky s tech. údajmi

Záruky

Záručné informácie

Predĺženie záruky je k dispozícii

Connection and Protection