Paralelné samoregulačné

Spoločnosť nVent Thermal Management ponúka samoregulačné ohrievacie káble, ktoré automaticky prispôsobujú výstupný výkon na vyrovnávanie teplotných zmien.

nVent RAYCHEM samoregulačné vykurovacie káble pozostávajú z dvoch paralelných vodičov zapustených v ohrievacom jadre vyrobenom z vodivého polyméru. Jadro je radiačné sieťované na zabezpečenie dlhodobej spoľahlivosti. V našich vláknových ohrievacích kábloch XTV a KTV je vodivý polymér ovinutý okolo vodičov ako vlákno.

Teplo sa produkuje pri prechode elektrického prúdu cez vodivé polymérové jadro medzi vodičmi. Pri poklese teploty okolitého prostredia sa počet elektrických prechodov cez jadro zvyšuje a produkuje sa viac tepla. Naopak, pri náraste teploty sa počet elektrických prechodov cez jadro znižuje a produkuje sa menej tepla.

Connection and Protection