Sériové s trvalým wattovým výkonom a minerálnou izoláciou

Výhrevné systémy nVent PYROTENAX s minerálnou izoláciou (MI) sú mimoriadne vhodné na použitie s najvyššími požiadavkami na výkon alebo na vystavenie vysokým teplotám. Výhrevné systémy MI zabezpečujú najspoľahlivejšie riešenia pre teploty až do 1000°C. V závislosti od použitia si obvykle vyžadujú sofistikovanejšie riadiace systémy.

Konštrukcia káblov:

Ohrievacie káble PYROTENAX MI sú plne založené na anorganických materiáloch, s cieľom ponúknuť najširšie možnosti použitia sa ponúkajú pre rôzne vodivé a plášťové materiály: Sortiment ohrievacích káblov MI pokrýva široké spektrum odolností, možno ich používať na krátke až veľmi dlhé okruhy niekoľkých kilometrov.

Zakončenie ohrievacích káblov MI si vyžaduje istú remeselnú zručnosť, spoje ohrievacích vysokoteplotných káblov s káblami MI so studenými vývodmi si vyžadujú skúsenosti so spájkovaním striebra na MI kábloch a špecifické nástroje. Spoločnosť nVent Thermal Management preto odporúča objednať výhrevné jednotky s továrenským ukončením, ktoré sú vyrobené v najvhodnejších podmienkach a plne testované pred opustením továrne. To zabezpečuje spojenie tak spoľahlivé ako samotný ohrievací kábel. Spoje možno vykonať spájkovaním striebra alebo použitím laserovej technológie. Laserová technológia ponúka najspoľahlivejšie riešenie najmä na priemyselné použitie zahŕňajúce vysoké teploty alebo výstupný výkon.

Connection and Protection