XPI

Prehľad

Ohrievacie káble s polymérovou izoláciou (PI) nVent RAYCHEM XPI vhodné pre použitie na nebezpečných miestach.

Táto technológia ponúka hospodárne riešenie pre širokú paletu použití pri sledovaní ohrievania, najmä pri dĺžkach potrubia presahujúcich maximálne dĺžky okruhu paralelných ohrievacích káblov.

Ohrievacie káble RAYCHEM XPI možno použiť na vystavenie účinkom teplôt až do 260°C (trvalo) a 300°C (dočasne) s typickým výstupným výkonom až do 30 W/m.

  • Dodržiavanie súladu s T-kategorizáciou, preukázané na základe riešenia
  • Možnosť jednoduchého zakončenia na mieste
  • Odolnosť proti nárazu 4 Joule na dobrú mechanickú pevnosť
  • Vonkajší plášť PTFE na optimálnu odolnosť voči korózii
  • Vynikajúce schopnosti odolnosti voči teplotám
  • Dostupné s nízkym odporom na umožnenie dlhších okruhov
  • Konfigurácia napätia 450/750Vac na umožnenie ďalšej optimalizácie infraštruktúry
  • Obyčajne sa používa v spojení s modernejšími riadiacimi systémami

Dokumentácia

Hárky s tech. údajmi

Záruky

Záručné informácie

Predĺženie záruky je k dispozícii

Connection and Protection