Sériové s trvalým wattovým výkonom a polymérovou izoláciou

Výhrevné systémy nVent RAYCHEM s polymérovou izoláciou sú mimoriadne vhodné pre dlhšie výhrevné okruhy (napr. >250 m) a možno ich použiť pre trvalé teploty až do 260°C a občasné vystavenie teplotám až do 300°C. V závislosti od použitia si obvykle vyžadujú sofistikovanejšie riadiace systémy

Konštrukcia káblov:

Spoločnosť nVent Thermal Management ponúka ohrievacie káble PI využívajúce PTFE izoláciu, ktorá je známa pre svoje bezprecedentné vlastnosti fyzickej a chemickej odolnosti. V porovnaní s bežnými fluóropolymérmi ponúka vynikajúce vlastnosti. Využívanie PTFE umožňuje vyššie wattové výkony a zákazníci môžu využiť výhody omnoho dlhšej životnosti ohrievacích káblov PI. Tabuľka znázorňuje max. teplotu pri trvalom použití odporúčanom výrobcom, teplotu tavenia a zhoršenia účinnosti pre PTFE v porovnaní s PFA: Sortiment ohrievacích káblov PI pokrýva široké spektrum odolností, možno ich používať na krátke až veľmi dlhé okruhy niekoľkých kilometrov. Elektrické spojenie sa môže realizovať jednoduchou sériou káblových slučiek (fáza na nulový vodič alebo fáza na fázu) alebo 3-fázové zreťazenie v hviezdicovitej alebo delta konfigurácii.

Káble sú schopné obvykle zabezpečiť 25 W/m, najvyšší výstupný výkon závisí od konkrétneho použitia. Ohrievacie káble PI možno jednoducho zakončiť v teréne, čo je hlavná výhoda v porovnaní s výhrevnými systémami s minerálnou izoláciou.

Spoločnosť nVent Thermal Management ponúka komplexný systém pozostávajúci z ohrievacích káblov PI, káblov so studeným vývodom, prepojovacích a viazacích súprav, ako aj spojovacích skriniek a ďalších súvisiacich komponentov. Komponenty na pripojenie a viazanie týchto káblov sú veľmi podstatné komponenty z hľadiska spoľahlivosti systému, spoločnosť nVent Thermal Management si vybrala špeciálne lemovacie spojenia, zabezpečujúce tesné spojenie, ktoré umožňuje bezproblémovú prevádzku aj pri tých najdrsnejších podmienkach.

Connection and Protection