nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Z manažmentu Pentair Thermal sa mení na nVent
- novú príležitosť pre Spark Innovation

Vaše dôveryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek sú teraz súčasťou manažmentu na riadenie tepla nVent.

Webová stránka novej spoločnosti je v súčasnosti v etape vývoja a bude uvedená v januári 2019. Dovtedy vám s radosťou poskytneme informácie na našej aktuálnej webovej stránke.

Ďalšie informácie o nVent :
Stiahnite si tlačové komuniké
Visit nVent.com
(zatiaľ iba v angličtine)

Audity a údržba

Včasná preventívna údržba je nevyhnutná pre zaistenie spoľahlivej prevádzky systémov tepelného manažmentu (HMS) a na zamedzenie vysokých nákladov spojených s neočakávaným výpadkom funkčnosti. Zahájenie auditu HMS alebo implementácia zmluvy o údržbe zabezpečí bezpečnosť pravidelného hodnotenia systému expertmi v oblasti sledovania tepla, čo umožňuje včasné riešenie potenciálnych problémov so systémom.

Spoločnosť nVent Thermal Management upraví váš audit sledovania tepla na základe úrovne detailov o systéme tepelného manažmentu (HMS), ktorú si vyžaduje vaša prevádzka. Základná vizuálna kontrola často identifikuje fyzické poškodenie alebo oblasti zlepšenia zručnosti, pričom komplexný audit zahŕňa zaznamenávanie špecifických údajov o výkonnosti HMS a ich kompiláciu do podrobnej správy o audite.

Naša správa identifikuje potenciálne rizikové faktory a odporúča kroky pre zlepšenie výkonnosti vášho HMS.

Connection and Protection