Uvedenie do prevádzky a spúšťanie

Uvedenie HMS do prevádzky sa vykonáva pre zaistenie správnej inštalácie a prevádzky systémov pred odovzdaním konečnému používateľovi. Spoločnosť nVent vyvinula testovací systém a postup uvedenia do prevádzky, ktorý sa riadi Kontrolným a testovacím plánom (ITP), ktorý zabezpečuje celkový náhľad do podmienok testovaných okruhov.

Skupina, poverená spoločnosťou nVent Thermal Management uvedením do prevádzky, overí, či:
  • sú všetky HMS otestované a pripravené na prevádzku.
  • sú všetky izolačné práce skontrolované (pomocou vizuálnych techník a infračervených technológií) a odsúhlasené.
  • sú všetky požadované Záznamy o kontrole a testovaní (ITR) pre elektrické rozvodné panely a jednotlivé okruhy na sledovanie tepla presne dokončené a odovzdané konečnému používateľovi.
  • sú zaznamenané podmienky pri vybudovaní

Connection and Protection