Inžinierstvo a konštrukcia

Vstupné údaje potrebné na podrobný návrh koncepcie pre sledovanie tepla si vyžadujú tvorbu a prenos rôznych dokumentov. Vplyv tejto aktivity na náklady a harmonogram kvantifikujú dodávatelia inžinierskych prác a zákazníci len zriedka. Typická izometria potrubia prejde však oddeleniami kontroly potrubia, elektroinštalácie a dokumentácie predtým, než ju obdrží dodávateľ koncepcie sledovania tepla, pričom prenos každého dokumentu obvykle trvá 2 hodiny. Vplyv na náklady a harmonogram sa ďalej násobí pri potrebnej zmene návrhu.

Novinky v koncepcii sledovania tepla: nVent TRACERLYNX ®

V posledných rokoch vyvinula spoločnosť nVent Thermal Management pomocou štandardného softvéru pre toto odvetvie 3D nástroj na počítačové projektovanie TRACERLYNX ® pre priame prepojenie s väčšinou modelovacích balíkov používaných zákazníkmi, ako napríklad PDMS a PDS. Nový, vysoko produktívny pracovný tok umožňuje spoločnosti nVent Thermal Management import elektronických súborov IDF (Intermediate Data Files) a/alebo PCF (Piping Component Files) z modelu zákazníka priamo do nášho nástroja na projektovanie koncepcie sledovania tepla, ktorý je vyvinutý na mieru. Nie je potrebné, aby zákazník vytváral a prenášal trvalé kópie/elektronické záznamy izometriky. Nástroj generuje presné správy identifikujúce chýbajúce údaje, ako napríklad nákresy smerovania. V priebehu projektu dochádza vždy ku zmenám vstupných údajov, ktoré majú značný vplyv na náklady ako aj harmonogram. Nástroj obsahuje „Identifikátor revízie“, takže zákazníci nemusia tráviť čas triedením, kontrolou a filtrovaním predtým, ako sa táto informácia vydá dodávateľovi koncepcie sledovania tepla.

 

Connection and Protection