Prehľad

Služby „najlepšie vo svojej triede“

Ak máte záujem o osvedčené riešenia sledovania tepla, hľadajte lídra v oblasti inžinierskych projekčných služieb. Spoločnosť nVent Thermal Management je expertom na riešenia systémov tepelného manažmentu (HMS) a naša divízia služieb nVent TRACER sa všeobecne považuje za prvotriedneho poskytovateľa týchto služieb v oblasti sledovania tepla na kľúč:

  • Služby inžinierskeho navrhovania
  • Obstarávanie a výroba
  • Služby na mieste inštalácie
  • Služby po realizácii inštalácie

Vďaka tomu, že bezpečnosť považujeme za najvyššiu prioritu, máme možnosti zvládnuť projekty sledovania tepla akéhokoľvek rozmeru a rozsahu. Dodáme vám jednotlivé komponenty, zabezpečíme inžinierske a projekčné služby a dokonca nainštalujeme a budeme udržiavať celý systém.

Po zlúčení našich moderných produktov s našimi službami na mieste inštalácie získate integrované riešenie, ktoré je strategicky plánované a zrealizované pre optimálny systém tepelného manažmentu (HMS). Zvládnutím a realizáciou všetkých aspektov návrhu a inštalácie systému na sledovanie tepla ponúkame jediné rozhranie pre váš projektový tím.


Angažovanosť už v prvotnej fáze

Skutočný účinok týchto služieb zistíte, keď sa zlúčia a ponúkne sa integrované riešenie, ktoré sa strategicky plánovalo a zrealizovalo pre optimálny systém tepelného manažmentu (HMS). Zapojením našej spoločnosti v prvotnej fáze rozvoja projektu získate výhodu našich služieb odhadovania a optimalizačných programov. Rovnakú úroveň dokonalosti pri navrhovaní, dômyselnosť, kvalitu, integritu a poznatky o produktoch získate vo všetkých fázach projektu, od koncepcie až po uvedenie do prevádzky. Všetky naše služby sa vykonávajú na základe postupov projektového manažmentu. Tieto postupy sa aplikujú na všetky projekty akéhokoľvek rozmeru tak, aby boli projekty dodané včas, v rámci rozpočtu a technických parametrov.


Na celom svete...

Spoločnosť nVent Thermal Management je strategicky zastúpená na celom svete, aby vyhovela miestnym zvykom a požiadavkám riešení tepelného manažmentu v priemyselnom, komerčnom a rezidenčnom sektore. Tieto centrá služieb poskytujú úplný rozsah služieb systému tepelného manažmentu (HMS). Tieto služby ponúka spoločnosť nVent Thermal Management pod značkou s názvom TRACER, celková starostlivosť v oblasti sledovania tepla.


Bezpečnosť je prvoradá!

Spoločnosť nVent Thermal Management má svetovú bezpečnostnú úroveň, zaviazala sa dodržiavať kvalitu a zabezpečuje nákup z jediného zdroja. Sieť centier služieb poskytuje zákazníkom regionálnych expertov, ktorí sú oboznámení so špecifickými kódmi a požiadavkami a sú schopní dokončiť projekt bezpečne a včas.


Požiadavky tepelného manažmentu

Vďaka ponuke moderných produktov, znamenitej technickej podpore, osvedčeným stratégiám realizácie projektu, vysokým bezpečnostným štandardom a globálnej organizácii je spoločnosť nVent Thermal Management ideálnym partnerom pre tých, ktorí počítajú s tým, že jej odbornosť, produkty a služby spĺňajú požiadavky tepelného manažmentu.


Connection and Protection