nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Z manažmentu Pentair Thermal sa mení na nVent
- novú príležitosť pre Spark Innovation

Vaše dôveryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek sú teraz súčasťou manažmentu na riadenie tepla nVent.

Webová stránka novej spoločnosti je v súčasnosti v etape vývoja a bude uvedená v januári 2019. Dovtedy vám s radosťou poskytneme informácie na našej aktuálnej webovej stránke.

Ďalšie informácie o nVent :
Stiahnite si tlačové komuniké
Visit nVent.com
(zatiaľ iba v angličtine)

Služby portálu

Spoločnosť nVent Thermal Management vypracovala Systémy tepelného manažmentu (HMS) ktoré sú v rozsahu od niekoľkých stoviek metrov až po stovky kilometrov. Táto skúsenosť nám umožnila vyvinúť nástroje, protokoly a - čo je najdôležitejšie - odborné poznatky na úspešné riadenie inštalácie HMS projektov ľubovoľného rozsahu.

Naša viacstranná softvérová databáza stavebníctva nVent je v centre celého nášho sledovania zdrojov a oznamuje rozhodujúce prvky pokroku projektov. Aktivity spojené so službami na mieste inštalácie sa riadia plánom kvality výstavby spoločnosti nVent Thermal Management.

Flexibilné služby zmluvných dodávok

Spoločnosť nVent Thermal Management ponúka rôzne služby zmluvných dodávok. Vieme pôsobiť ako všeobecný zmluvný dodávateľ, riadiť zmluvných subdodávateľov zaškolených vo výrobnom podniku a pomôcť vám využiť miestnych subdodávateľov, prípadne konať ako váš manažér výstavby systému na sledovanie tepla a izolácie. Medzi naše globálne a regionálne služby patrí príprava výstavby, mobilizácia, výstavba, inštalácia, práce po výstavbe a úplná prevádzková podpora.

Záväzok

Manažment spoločnosti nVent Thermal Management sa zaviazal disponovať vyškolenou a efektívnou pracovnou silou pre výstavbu; zamestnanci vykonávajúci špecifické úlohy sú kvalifikovaní na základe vhodného vzdelania, školenia a/alebo požadovaných skúseností. Personál spoločnosti nVent je taký rozmanitý ako produkty, ktoré spoločnosť ponúka, čo umožňuje spoločnosti nVent Thermal Management poskytnúť inštalatérov, dozor na mieste inštalácie, terénne inžinierstvo, zaistenie kvality, riadenie kvality a/alebo projektový manažment pre akýkoľvek projekt.

Connection and Protection