Manažment dodávateľského reťazca

Manažment dodávateľského reťazca, ktorý ponúka spoločnosť nVent Thermal Management, zahŕňa plánovanie a manažment všetkých aktivít zapojených pri riadení získavania zdrojov, obstarávania, konverzie a logistiky. Všetky tieto aktivity sa vykonávajú pod zastrešením „Prevádzkovej dokonalosti“.

Aplikovaním koncepcie popredného nákupcu sú odborníci na obstarávanie spoločnosti nVent Thermal Management zodpovední za zákazníka a/alebo nákupy špecifické pre daný projekt. Riadenie logistiky projektov sa koordinuje s celkovým projektovým manažmentom na zaistenie synchronizovanosti projektu s potrebami projektu a jeho harmonogramom.

V dôsledku toho sa riadi akýkoľvek pohyb a skladovanie potrebných produktov, nedokončených produktov a dodávaných artiklov z bodu pôvodu do bodu dodania a dosahuje maximálna pridaná hodnota strategickým získavaním zdrojov a uvedomením si zásady zákazníkov, ktorá sa týka „celkových nákladov vlastníctva“.

 

Distribučné centrá

Produkty štandardnej ponuky spoločnosti nVent Thermal Management sa dodávajú z jej dvoch hlavných distribučných centier v Kalifornii, USA a meste Leuven v Belgicku. Logistika sa uskutočňuje pomocou moderných metód plánovania pod zastrešením „Prevádzkovej dokonalosti“.

Connection and Protection