nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Z manažmentu Pentair Thermal sa mení na nVent
- novú príležitosť pre Spark Innovation

Vaše dôveryhodné značky RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX a TraceTek sú teraz súčasťou manažmentu na riadenie tepla nVent.

Webová stránka novej spoločnosti je v súčasnosti v etape vývoja a bude uvedená v januári 2019. Dovtedy vám s radosťou poskytneme informácie na našej aktuálnej webovej stránke.

Ďalšie informácie o nVent :
Stiahnite si tlačové komuniké
Visit nVent.com
(zatiaľ iba v angličtine)

Časté otázky

Časté otázky

Oprava zlomeného kábla je prípustná. V zozname náhradných dielov ponúkame špeciálne súpravy na opravu.

(1010)

Na fixáciu dlaždíc alebo kameňa na dosky T2Reflecta je povinné použiť tmel T2Reflecta.  Niektoré druhy prírodného kameňa (ako napríklad mramor) sú farebne citlivé a nemali by sa používať, aby sa zabránilo farebným zmenám v dokončenej podlahe. Odporúčania k farebnej citlivosti prírodného kameňa vám poskytnú predajcovia dlaždíc.

(1011)

Nie, kábel nemožno rozdeliť, skrátiť ani predĺžiť. Odrezať možno len napájací kábel.

(1012)

Odporúčame nainštalovať snímač do pružnej trubice, aby bolo možné vymeniť snímač v prípade poruchy.  Balíky QuickNet obsahujú pružné trubice. Pružnú 2,5 metrovú trubicu s priemerom 10 mm možno objednať aj samostatne od spoločnosti nVent Thermal Management (referenčné číslo:  6012-8949541)  Potrubie je nutné nainštalovať tesne pod povrch dlaždíc a tým pádom môže byť potrebné čiastočne ho hlboko vtlačiť do podkladu podlahy. Ak sa používajú dosky T2Reflecta, potrubie sa inštaluje do vyrezanej štrbiny medzi dvomi doskami T2Reflecta.   Snímač by sa mal umiestniť do stredu medzi dve dráhy ohrievača. Hrot snímača je potrebné nainštalovať aspoň 50 cm od oblasti steny, aby sa predišlo nespoľahlivým meraniam teploty podlahy (napríklad meranie pod skriňou).

(1013)

Nie, je mimoriadne dôležité používať tmel T2Reflecta a dodržať časy aplikácie!  Záruka platí len pri použití tmelu T2, keďže bol vyvinutý na zabezpečenie vysokej úrovne adhézie medzi hliníkom a dlaždicou.  Spoločnosť nVent Thermal Management negarantuje adhezívne vlastnosti alternatívnych výrobkov.

(1014)

Systém možno riadiť prostredníctvom termostatu s priestorovým alebo podlahovým snímačom.  Termostat snímajúci prostredie - ak ide o úsporu energie - je prioritou, podlaha však môže ostať čiastočne chladná.  Podlahový termostat - citlivý, ak je najdôležitejší komfort teplej podlahy. Ideálnym riešením je kombinácia týchto dvoch typov.

(1015)

Ak máte nedostatočne izolovanú podlahu alebo ak chcete dosiahnuť rýchle zahriatie podlahy, prípadne vyššiu teplotu, vyberte si variant T2QuickNet- Plus-160.

(1018)

Nie, T2QuickNet možno použiť len pri dokonale plochom zapuzdrenom materiáli. Pre túto aplikáciu je správnym systémom T2Reflecta, keďže to je samoregulačný systém eliminujúci riziko prehrievania a poškodenia podlahy citlivej na teplotu.

(1019)

Na fixáciu dlaždíc alebo kameňa na dosky T2Reflecta je povinné použiť tmel T2Reflecta.  Niektoré druhy prírodného kameňa (ako napríklad mramor) sú farebne citlivé a nemali by sa používať, aby sa zabránilo farebným zmenám v dokončenej podlahe. Odporúčania k farebnej citlivosti prírodného kameňa vám poskytnú predajcovia dlaždíc.

(1021)

T2FloorTemp a T2DuoTemp majú maximálne elektrické zaťaženie 16 A.

(1022)

Snímač by sa mal nainštalovať do stredu medzi dva káble. Snímač možno nainštalovať do plastovej alebo medenej trubice s priemerom 10 - 12 mm medzi dve dosky T2Reflecta. Odstup od steny je približne 0,5 m. Možno ho však uložiť aj do voľnej štrbiny v ohrievacom kábli.

(1034)

Za účelom dosiahnutia komfortu a úspory energie odporúčame použiť termostat RAYCHEM NRG-Temp. Pri spustení vyžaduje samoregulačný ohrievací kábel T2Red nárazový prúd. Termostat NRG-Temp bol vyvinutý na odolanie tomuto nárazovému prúdu. Ak sa použije iný termostat a spínací výkon termostatu je nižší ako 13 A, ohrievací systém by sa mal zapnúť prostredníctvom stykača.

(1035)

Na stuhnutie tmelu T2Reflecta sú potrebné približne 4 hodiny, potom môžete pokračovať v práci.  Komentár: tmel sa nesmie použiť ako škárovacia hmota pri tenkej podmurovke. Je to tmel.

(1036)

Ak je kábel samoregulačným káblom (ako napríklad T2Red), môže byť prekrížený alebo možno umiestniť 2 dráhy kábla blízko seba.
Ak ide o kábel s trvalým wattovým výkonom (ako napríklad QuickNet, T2Blue alebo CeraPro), kábel sa nesmie prekrížiť, 2 dráhy kábla sa nesmú umiestniť príliš blízko seba a kábel nesmie byť do značnej miery uzavretý v plášti.

(1039)

Podlahové snímanie zabezpečuje omnoho stabilnejšiu teplotu podlahy. Pri snímaní prostredia môže nastať situácia, že teplota podlahy sa príliš odlišuje, čo môže viesť zákazníka k dojmu, že podlahové vykurovanie nefunguje správne. Pri snímaní podlahy bude teplota podlahy príjemná a stabilná. Systémy podlahového vykurovania T2 floor sú tenké systémy s ohrievacím článkom nainštalovaným blízko k povrchu podlahy. Systémy T2 reagujú rýchlo v porovnaní so systémami podlahového vykurovania s hrubou konštrukciou, ktorá predstavuje obvykle veľa hmoty a tým vysokú zotrvačnosť a zdĺhavosť. Preto ponúka termostat s podlahovým snímačom účinnejšie, rýchlejšie riadenie a stabilnú teplotu pri ohrievaní podlahy. Snímač ohrievania podlahy je ideálnym do miestností, ktoré majú niekoľko zdrojov tepla. Napríklad kúpeľňa s kombináciou podlahového vykurovania a kúpeľňového stojanového radiátora. Na účinnejšiu prevádzku podlahového vykurovania s nižším vplyvom kúpeľňového stojanového radiátora ponúka podlahový snímač lepšie možnosti riadenia, pretože meria len teplotu podlahy.

(1040)

EM2-XR je samoregulačný ohrievací kábel konštruovaný na odstraňovanie ľadu a snehu z exteriérových povrchových plôch (plošiny, chodníky, schodiská atď). Výstupný výkon produktu EM2-XR v betónovej doske je: 105 W / m pri -15° C, 100 W / m pri -10° C, 95 W / m pri -5° C a 90 W / m pri 0° C.

(1049)

Áno, opletená svorka je dostupná samostatne. Objednávkové číslo je SFB-RC2-BRAID-CLIP.

(1165)

Nie, kábel na protimrazovú ochranu RAYCHEM je konštruovaný len na fixnú inštaláciu.

(1168)

Áno, ak nie je prekročená maximálna dĺžka okruhu. Maximálna dĺžka okruhu systému je najkratšia maximálna dĺžka okruhu spojených ohrievacích káblov.

(1169)

Nie. Výstupný výkon ohrievacieho kábla je príliš nízky.

(1171)

Áno. Spoločnosť RAYCHEM vyžaduje použitie 30 mA zariadenia na zvyškový prúd.

(1172)

 NIE!!, spôsobili by ste skrat! Nainštalujte konečné utesnenie RayClic-E-02.

(1175)

Nie, termostaty AT-TS-13 a AT-TS-14 môžu spínať niekoľko okruhov. Maximálna dĺžka okruhu závisí na spínacej kapacite (16 A pri AT-TS-13/14). Ak sa nachádzajú rôzne ohrievacie okruhy na miestach s rôznymi teplotami okolitého prostredia (napr. podzemné potrubia a nadzemné potrubia), odporúča sa použiť rôzne termostaty.

(1177)

Pri zapnutom napájaní ohrievacieho kábla sa dotknite ohrievacieho kábla po uplynutí niekoľkých minút. Pocítite teplo.

(1179)

Použite káblové úchytky alebo lepiacu pásku zo sklenených vláken. Pri plastových potrubiach používajte lepiacu pásku ATE-180 a naneste ju na celú dĺžku ohrievacieho kábla.

(1180)

Na základe princípu sledu impulzov: určitý počet „úplných cyklov“ sa vykoná a určitý počet sa zastaví. Čím vyšší je počet „úplných cyklov“, tým vyšší je prepúšťaný výkon.

(1199)

Elektrické prepojenie v zariadení RayClic je vykonané prostredníctvom „noža“, ktorý prereže elektrickú izoláciu ohrievacieho kábla. Tento systém sa nazýva „posun izolácie“

(1200)

Na protimrazovú ochranu nie, spoločnosť RAYCHEM ponúka ohrievacie káble na protimrazovú ochranu FS.

(1202)

Skontrolujte systém: - je riadiaca jednotka HWAT-ECO nainštalovaná správne? - je použitá izolácia vhodná a nainštalovaná správne? - skontrolujte nastavenia riadiacej jednotky HWAT-ECO. Ak je to potrebné, vykonajte nastavenia. - skontrolujte, či je cieľová teplota aspoň o 5ø C nižšia ako teplota kotla.

(1207)

Ohrievacie káble je nutné uložiť na suchom a čistom mieste. Konce káblov chráňte pomocou konečného utesnenia. Teplotný rozsah: +40ø C až +60ø C.

(1209)

Nie, ohrievací kábel HWAT sa inštaluje priamo na potrubie.

(1212)

Časovač možno použiť na vypínanie systému, ak sa nepoužíva riadiaca jednotka HWAT-ECO. Jednotka HWAT-ECO zahŕňa funkcie časovača QWT 05.

(1214)

Connection and Protection